Positieve schoolcultuur

Een positieve cultuur gericht op presteren

De stichting Lessen in Geluk werkt met scholen die aandacht willen besteden aan een prettige sfeer die leerlingen uitnodigt om goed te presteren. Dit kan een cultuurverandering betekenen die effect heeft op iedereen. Dit staat of valt met de docenten.

Goede resultaten uit het buitenland

Buitenlandse praktijkvoorbeelden laten zien dat het werken aan een positieve cultuur, een hele school weet voort te stuwen. Waardoor de cijfers hoger worden, de uitval lager, het aantal aanmeldingen groter en de docenten meer gemotiveerd zijn.

Ondersteuning bij de verandering op school

Bij dit soort cultuurveranderingen gaan we samen met de medewerkers van de school zoeken naar intrinsieke motivatie, naar trots, naar normen en waarden. Van hieruit werken we aan een positieve cultuurverandering, waarbij de docenten en de leerlingen ondersteund worden bij het uitoefenen van de kernwaarden. Een positieve onderwijscultuur gericht op presteren, op leren, samenwerken, op intrinsieke motivatie, is een cultuur waar je de schijnwerper zet op wat je wilt bereiken: positief gedrag. Dit betekent niet dat er niet opgetreden wordt tegen negatief en ongewenst gedrag. De kunst is om publiekelijk te belonen en het straffen privé te doen.

De stichting Lessen in Geluk is de afgelopen jaren bezig geweest om kennis en toepassingen te verzamelen om met scholen te kunnen werken aan een positieve schoolcultuur. Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Share Button