Positieve schoolcultuur

Een positieve cultuur gericht op presteren

Lessen in Geluk werkt met scholen die aandacht willen besteden aan een prettige sfeer die leerlingen uitnodigt om goed te presteren. Dit kan een cultuurverandering betekenen welke effect heeft op iedereen. De docenten spelen hierin een cruciale rol.

Goede resultaten uit het buitenland

Buitenlandse praktijkvoorbeelden laten zien dat het werken aan een positieve cultuur een hele school voort kan stuwen. Naast een prettigere sfeer, kunnen de motivatie en de cijfers hoger worden, de uitval lager, het aantal aanmeldingen groter en de docenten meer gemotiveerd.

Ondersteuning bij de verandering op school

Lessen in Geluk kan helpen de schoolcultuur te veranderen, door samen met de medewerkers van de school te zoeken naar intrinsieke motivatie, naar trots, naar gezamenlijk gedragen normen en waarden.
Een positieve onderwijscultuur gericht op presteren, op leren, samenwerken, op intrinsieke motivatie, is een cultuur waar je de schijnwerper zet op wat je wilt bereiken: positief gedrag.
Dit betekent niet dat er niet opgetreden wordt tegen negatief en ongewenst gedrag.  Praise in public, punish in private is hierbij de kunst.

Lessen in Geluk is de afgelopen jaren bezig geweest om kennis en toepassingen te verzamelen om met scholen te kunnen werken aan een positieve schoolcultuur. Als u meer informatie wilt, kunt u contact  opnemen.

Share Button