F.A.Q.

 1. Kan ik Lessen in Geluk inzetten als anti-pestprogramma?
  Ja, Lessen in Geluk hebben een positieve invloed op het klimaat in de klas.
 2. Voldoet Lessen in Geluk aan de wet sociale veiligheid?
  Ja, Lessen in Geluk is opgenomen in het kennisregister van stichting school en veiligheid: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/lessen-in-geluk-2/
  Het Nederlands centrum jeugdgezondheid adviseert Lessen in Geluk in haar Good Practices.
 3. Hoeveel tijd kosten de lessen?
  Leraren kunnen in 6 tot 10 weken iedere week de lessen van 1 lesuur geven (of 1 keer in de 2 weken). Sommige leraren spreiden het programma over het hele jaar. Er wordt gewerkt met digitaal materiaal (powerpoint en video’s) en werkboekjes.
 4. Voldoet Lessen in Geluk aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap? 
  Ja, Lessen in Geluk sluiten aan bij de kerndoelen 34, 35, 37 en 38 uit het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld, thema ‘mens en samenleving’.
 5. Kan de training ook op onze eigen school gegeven worden?
  Ja, Lessen in Geluk verzorgt ook trainingen op locatie.
 6. Vindt er onderzoek plaats naar de effecten van Lessen in Geluk?
  Op dit moment niet. Eerder is er wel onderzoek gedaan, zie hier
 7. Zijn er ook mogelijkheden binnen het basisonderwijs?
  Nee, op dit moment ligt de focus van Lessen in Geluk op het voortgezet
  Graag verwijzen wij u naar de site van de gelukskoffer
  www.gelukskoffer.nl
 8. Is Lessen in Geluk alleen geschikt voor kinderen of ook voor volwassenen?
  Lessen in Geluk heeft een methode ontwikkeld voor de leerlingen in het VO, maar verzorgt ook ouderavonden, inspiratiebijeenkomsten, studiedagen en lezingen of trainingen voor ouders, docenten, directies en bestuur.

Share Button