Over Lessen in geluk

Gelukkige mensen voelen zich prettiger, zijn prettiger gezelschap, leren sneller, zijn gezonder en leven langer.

Lessen in Geluk voor scholieren

Welke betere les kunnen wij onze leerlingen meegeven dan de les hoe je gelukkig kunt zijn? Dit was precies de beweegreden van Jacqueline Boerefijn, docente Biologie in het VO, om “Lessen in Geluk” te ontwikkelen. In 2007 heeft het Verwey-jonker Instituut samen met Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma een lespakket ontwikkeld over Geluk. In 2017 is dit lespakket geheel vernieuwd en uitgebreid.

Serie lessen

De serie Lessen in Geluk bestaat uit tien lessen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen uit de positieve psychologie. Ze zijn gemaakt voor de onderbouw van het VO. De lessen zijn beschikbaar voor docenten die de docententraining Lessen in Geluk hebben gevolgd.
Docenten krijgen na de training toegang tot het docentendeel van deze website, waar ondersteunende materialen beschikbaar zijn, zoals docentenhandleidingen, powerpointpresentaties, tests en video’s.

Positiever leerklimaat

De Lessen in Geluk zijn een goede eerste stap naar naar een positiever leerklimaat. De stichting Lessen in Geluk wil meer. Op basis van de principes uit de Positieve Psychologie werken we aan een methode die nadruk legt op welbevinden van leerlingen en docenten, en het verbeteren van onderlinge relaties. Wanneer een school werkt vanuit deze methodiek, wordt de school veiliger, leuker en presteren de leerlingen beter. Het fijne is dat dit voor het hele team en de hele school beter en leuker is. Dit betekent een cultuurverandering waar wij u bij kunnen helpen.

Share Button