Lessen in Geluk

Welke betere les kunnen wij onze leerlingen meegeven dan de les hoe je gelukkig kan zijn? Dit was precies de beweegreden van Jacqueline Boerefijn, docente Biologie in het VO, om “Lessen in Geluk” te ontwikkelen. In 2007 heeft het Verwey-jonker Instituut samen met Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma ¬†een lespakket ontwikkeld over Geluk. In 2017 is dit lespakket geheel vernieuwd en uitgebreid.

Gelukkig zijn kun je leren

De lessen zijn gemaakt voor leerlingen in de onderbouw van het VO. Het lespakket is ontwikkeld om leerlingen ervan bewust te maken dat geluk voor een deel maakbaar is en dat ze daarin zelf een rol spelen. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan wat de leerlingen zelf gelukkig maakt, optimisme versus pessimisme, het benutten van je sterke kanten, dankbaarheid, goede sociale relaties en het maken en uitvoeren van realistische toekomstplannen.

Serie van tien lessen

De serie bestaat uit tien lessen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen uit de positieve psychologie. Ze zijn gemaakt voor de onderbouw van het VO. De lessen zijn beschikbaar voor docenten die de docententraining Lessen in Geluk hebben gevolgd.
Docenten krijgen na de training toegang tot het docentendeel van deze website, waar ondersteunende materialen beschikbaar zijn, zoals docentenhandleidingen, powerpointpresentaties, tests en video’s.

Share Button