De stichting

De mensen van Stichting Lessen in Geluk spannen zich al ruim tien jaar in om tieners te helpen gelukkiger te worden en te blijven. Nederlandse kinderen zijn volgens Unicef de gelukkigste ter wereld, maar in de puberteit daalt het geluksniveau behoorlijk, vooral bij meisjes. De Lessen in Geluk kunnen tieners helpen meer inzicht te krijgen in wat werkelijk belangrijk is voor een duurzaam gelukkig leven.

Gelukkige leerlingen 

Mensen willen gelukkig zijn. Ouders willen dat hun kinderen gelukkig zijn. Kinderen willen gelukkig zijn. Aandacht voor welbevinden op school is belangrijk. Kinderen kunnen leren wat hen gelukkig maakt, nu en later, en welke factoren kunnen bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en hun omgeving. De Stichting Lessen in Geluk wil dat op elke school voor voortgezet onderwijs Lessen in Geluk worden gegeven.
De definitie van geluk die wij hanteren is:
Geluk = tevredenheid met het leven als geheel, veel positieve gevoelens en weinig negatieve gevoelens.

Scholen zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om het welbevinden van leerlingen te monitoren. Scholen kunnen ook het welbevinden van hun leerlingen helpen verbeteren. Leerlingen die zich goed voelen presteren beter. Onderzoek naar de effecten van Lessen in Geluk laat zien dat leerlingen die de lessen hadden gevolgd, hogere gemiddelde eindcijfers hadden, vergeleken met leerlingen die de lessen niet hadden gevolgd.

Ons Doel

De Stichting Lessen in geluk biedt kwalitatief goede en wetenschappelijk onderbouwde lessen voor tieners, die bijdragen aan het gelukkig zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar zet zich in om de lessen verder uit te breiden en door te ontwikkelen. Ook zoekt de Stichting steeds naar mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek naar het welbevinden van jongeren, en wat hen daarbij kan helpen. De stichting wil alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs helpen om de lessen te implementeren en docenten te trainen en te ondersteunen.

De Stichting werkt ook internationaal samen,
bijvoorbeeld o.a. met vetcontra.eu

 

De stichting is opgericht door Jacqueline Boerefijn en Huub Braam.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Rika Stork
  • Secretaris: Monique Lemmens
  • Penningmeester: Lindy Pranger
Share Button