Lessen in Geluk

In het voortgezet onderwijs (VO) besteden leraren naast hun reguliere lesprogramma, op verzoek van de schoolleiding, de overheid en de GGD, aandacht aan allerlei onderwerpen zoals pesten, faalangst, roken, drugs, drinken, SOA, loverboys, tienerzwangerschappen, overgewicht, terrorismebestrijding en agressie in het openbaar vervoer. Deze onderwerpen zijn vaak sterk negatief geladen en zo krijgen leerlingen onwillekeurig de boodschap aangereikt dat de wereld vol gevaren is, en dit terwijl leerlingen in hun nog jonge leven soms zelf al worstelen met persoonlijke problemen en maatschappelijke vragen.

Focus op dreiging of liever op geluk

Het blijkt binnen dit negatieve en dreigende kader moeilijk te zijn om leerlingen een manier van denken en handelen aan te reiken waarmee ze het gevoel hebben een dergelijke dreiging of gevaar te kunnen voorkomen, vermijden of pareren. In andere landen, waaronder in ieder geval Amerika, Engeland en Italië, is men in de afgelopen jaren gestart met het geven van lessen in geluk. Het is immers nog beter om leerlingen te leren hoe ze geluk kunnen nastreven, waarbij ze leren keuzes te maken en risico’s uit te sluiten, dan ze te leren dreigingen te pareren. Welke betere les kunnen wij onze leerlingen meegeven als ze de school verlaten, dan de les hoe je gelukkig kunt zijn?

Lespakket over geluk

Dit zijn precies de beweegredenen geweest van Jacqueline Boerefijn, docente Biologie in het VO om “Lessen in Geluk” te gaan ontwikkelen. In 2007 heeft het Verwey-jonker Instituut samen met Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma een lespakket ontwikkeld over Geluk. In 2017 is het lespakket geheel vernieuwd en uitgebreid. De lessen zijn gemaakt voor leerlingen in de onderbouw van het VO. Het lespakket is ontwikkeld om leerlingen ervan bewust te maken dat geluk voor een deel maakbaar is en dat ze daarin zelf een rol spelen. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan wat de leerlingen zelf gelukkig maakt, optimisme versus pessimisme, het benutten van je sterke kanten, dankbaarheid, goede sociale relaties en het maken en uitvoeren van realistische toekomstplannen.

Share Button